Het mens-zijn heeft verschillende lagen; de fysieke, mentale, emotionele en energetische. Al die lagen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar.

Wanneer je met emotionele ballast loopt, kan je vaak ook fysiek symptomen beginnen krijgen bijvoorbeeld. De emotionele disbalans stamt eigenlijk al voort uit een energetische disbalans, op het niveau van ons energetische lichaam.

Belangrijke centra in ons energetisch lichaam zijn de chakra's. Wanneer de chakra's uit balans zijn, kunnen zich symptomen voordoen die zowel fysieke, mentale als emotionele klachten kunnen veroorzaken.

Deze disbalans kan ontstaan door spanning, stress of traumatische ervaringen.

 

Met TTC gaan we rechtstreekts op de oorzaak - dus de energetische disbalans - werken.

Gechannelde kosmische energie wordt overgebracht waardoor het zelfhelend vermogen geactiveerd wordt. Dit gebeurt door fysieke en energetische aanrakingen.

 

TTC is erop gericht om spanning, stress en trauma in het lichaam te verminderen.

Door specifieke punten op het lichaam aan te raken, wordt er een signaal naar de hersenen gestuurd. Dit signaal wordt vervolgens teruggestuurd naar de blokkades, waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd en de blokkades worden opgeheven.

 

Het lichaam kan dan ontladen door middel van bewegingen of emoties, zonder dat het trauma opnieuw wordt beleefd. Het zenuwstelsel kan ontspannen en loslaten wat het jarenlang heeft vastgehouden.

Als de energie weer vrij kan stromen, ontstaat er ruimte en rust, niet alleen in het lichaam maar ook in de geest.

 

In onderstaand fragment uit Avatar - the last airbender, wordt in grote lijnen uitgelegd wat chakra's zijn en hoe deze werken.